บาคาร่า ผืนทรายเคลื่อนตัวของนักศึกษาต่างชาติ

บาคาร่า ผืนทรายเคลื่อนตัวของนักศึกษาต่างชาติ

บาคาร่า ความสำคัญของภูมิภาคที่มีต่อความคล่องตัวของนักเรียนทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นตามการศึกษาของ OECD โดยสรุป 2014 แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในความเป็นสากลที่เพิ่มขึ้นของการลงทะเบียนระดับอุดมศึกษาในประเทศ OECD ตลอดจนความคล่องตัวของนักศึกษาภายในภูมิภาคที่สูง รูปแบบการเคลื่อนที่ของนักเรียนกำลังเปลี่ยนไป โดยมีจุดหมายปลายทางใหม่ๆ เกิดขึ้น“กระแสนักศึกษาในประเทศแถบยุโรป เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย

มีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงวิวัฒนาการของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์การเมือง

 เช่น ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก และความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปนอกเหนือจากสหภาพยุโรป” รายงาน ที่ เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่แล้ว

มีการติดตามการเคลื่อนไหวของนักศึกษาต่างชาติและระบุแนวโน้ม หนึ่งคือการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความคล่องตัวของนักเรียน

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนนอกประเทศที่ถือสัญชาติของตนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 0.8 ล้านคนทั่วโลกในปี 2518 เป็น 4.5 ล้านคนในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าเท่า

“ในช่วงปี 2000-12 จำนวนนักศึกษาต่างชาติในระดับอุดมศึกษาทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเกือบ 7%” รายงานกล่าว

จากการศึกษาทั่วโลกพบว่า 82% ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดลงทะเบียนในกลุ่ม G20 ของเศรษฐกิจหลัก และ 75% ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดลงทะเบียนในประเทศ OECD

ยุโรปเป็นภูมิภาคปลายทางอันดับต้น ๆ โดยเป็นเจ้าภาพ 48% ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ภายในพื้นที่ OECD มี 21 ประเทศสมาชิกยุโรป (EU21) เป็นเจ้าภาพในสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด – 39% – ของนักศึกษาต่างชาติ

21 ประเทศยังเป็นเจ้าภาพ 98% ของนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนในประเทศในสหภาพยุโรป “นักศึกษาต่างชาติประมาณ 74% ที่ลงทะเบียนในประเทศในสหภาพยุโรป 21 มาจากประเทศอื่นในสหภาพยุโรป 21 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของนโยบายการเคลื่อนย้ายของสหภาพยุโรป” รายงานกล่าว

อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่น่าดึงดูดที่สุดเป็นอันดับสองสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดย 21%

 ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลก รองลงมาคือเอเชีย 18%

ผลการศึกษาพบว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติในโอเชียเนียเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตั้งแต่ปี 2543 แม้ว่าภูมิภาคนี้จะมีนักศึกษาต่างชาติไม่ถึง 10% ก็ตาม

“ภูมิภาคอื่นๆ เช่น แอฟริกา ละตินอเมริกา และแคริบเบียน ก็เห็นจำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น”

ในปี 2555 จำนวนนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มประเทศ OECD โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 เท่าของจำนวนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่ม OECD ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ “โดยสมบูรณ์แล้ว นี่แสดงถึงนักศึกษาต่างชาติ 3.4 ล้านคนในประเทศ OECD เมื่อเทียบกับนักเรียนมากกว่าหนึ่งล้านคนที่เรียนนอกประเทศที่เป็นพลเมืองของ OECD” บาคาร่า